Siedziba Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w Malinówce
Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w Malinówce
(87) 619 66 95
(87) 619 65 23

Malinowka Wielka 1

19-300 Ełk

województwo warmińsko-mazurskie

Konto bankowe: 41 1020 4724 0000 3302 0047 5756

Kierownik
Małgorzata Poniatowska
p.o. kierownika OSW Malinówka
Michał Pietkiewicz
603 981 541 w godzinach 7-15