Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy regionu

Cechą charakterystyczną lasów w naszym regionie jest występowanie dużych, zwartych kompleksów leśnych - puszcz.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku administruje lasami na powierzchni 624,5 tysięcy hektarów, w tym 582,6 tysięcy hektarów samych lasów. Cechą charakterystyczną lasów w tym rejonie jest występowanie dużych, zwartych kompleksów leśnych - puszcz:

  • Puszczy Augustowskiej (110 tys. ha)
  • Puszczy Boreckiej (23 tys. ha)
  • Puszczy Knyszyńskiej (105 tys. ha)
  • Puszczy Kurpiowskiej (34 tys. ha)
  • Puszczy Piskiej (70 tys. ha w granicach RDLP Białystok)
  • Puszczy Rominckiej (13 tys. ha).
  • Puszczy Białowieskiej (62 tys.ha)

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, opracowanej przez Mroczkiewicza i Tramplera tereny RDLP w Białymstoku lokują się w: II Krainie Mazursko – Podlaskiej oraz IV Krainie Mazowiecko – Podlaskiej.

Są to tereny położone w zasięgu zlodowacenia bałtyckiego, z krajobrazami o charakterze pagórkowatym, sandrowym lub równinno – morenowym. Klimat Krainy II jest surowy i najchłodniejszy (za wyjątkiem gór) w Polsce.

Szczególnie chłodne są tereny północno-wschodnie, gdzie w okolicy Wiżajn znajduje się polski biegun zimna.

O surowości klimatu Krainy Mazursko – Podlaskiej świadczy również najkrótszy w Polsce termiczny okres wegetacyjny roślin, który wynosi od 190 do 210 dni. Najliczniej występują tu bory sosnowe, spotykane na ubogich i średnio żyznych siedliskach świeżych, wilgotnych i bagiennych. Sosna zwyczajna jest podstawowym gatunkiem lasotwórczym, posiada tu optymalne warunki rozwojowe i wykształca bardzo wartościowe ekotypy znane szeroko jako sosna mazurska i sosna supraska. Kolejnym gatunkiem o zasadniczym znaczeniu w Krainie II jest świerk pospolity, występujący jako gatunek panujący w niektórych drzewostanach, tworzący zespoły niżowych świerczyn borealnych. W Puszczy Białowieskiej osiąga on wysokość do 51 m.

Bocian czarny w Puszczy Białowieskiej, fot. Piotr Wawrzyniak

Siedliska żyzne, związane z podłożem gliniastym i gliniasto-piaszczystym reprezentowane są przez tzw. grądy, czyli lasy liściaste, gdzie gatunkiem dominującym jest dąb szypułkowy (rzadziej bezszypułkowy), który w zmieszaniu ze świerkiem, grabem, brzozą i niekiedy lipą, preferuje siedliska zarówno świeże jak i wilgotne. Na siedliskach o wilgotnym lub bagiennym charakterze, czyli w zagłębieniach terenowych oraz sąsiedztwie rzek, strumieni, jezior, występują zbiorowiska roślinne znane jako olsy lub łęgi olszowe oraz łęgi jesionowo-olszowe. Istotną rolę odgrywa tutaj olsza czarna, która tworzy drzewostany lite lub z domieszką jesionu.

Duże znaczenie przyrodnicze i gospodarcze ma brzoza pojawiająca się na wszystkich siedliskach. Pozostałe gatunki drzewiaste, takie jak jesion, grab, klon, lipa, modrzew, występują w leśnych zespołach roślinnych z reguły w formie domieszek.

Południowa i południowo-zachodnia część zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku położona jest w IV Mazowiecko – Podlaskiej Krainie przyrodniczo-leśnej. Leży ona w obszarze zlodowacenia środkowo-polskiego i dominują tu krajobrazy o dość silnie rozmytych formach o charakterze równinnym. Kraina ta jest cieplejsza od Krainy Mazursko – Podlaskiej, a także nieco suchsza, z mniejszą ilością opadów atmosferycznych. Najliczniej występują również i tutaj bory sosnowe, wyraźnie związane z ubogimi, piaszczystymi, często wydmowymi siedliskami świeżymi i wilgotnymi. Część IV Krainy, leżąca w granicach białostockiej dyrekcji Lasów Państwowych , charakteryzuje się mniejszą lesistością oraz stosunkowo niską zasobnością drzewostanów. Znaczną część tych drzewostanów stanowią zbiorowiska roślinne pochodzące ze sztucznych zalesień gruntów porolnych.

Nasza oferta Nasza oferta

Powrót

Last Minute

Last Minute

Wymarzone wakacje w zasięgu ręki! Sprawdź naszą ofertę i zarezerwuj swój czas na pobyt na Mazurach. Liczba wolnych miejsc ograniczona.

Sprawdź atrakcyjne ceny oferty Last Minute w OSW Malinówka i dołącz do naszych zadowolonych klientów.  Gwarantujemy mile spędzony czas  w bliskim otoczeniu lasu i jeziora ORAZ domowe wyżywienie.

 

Pakiet 7-dniowy

Noclegi w budynku głównym wraz z wyżywieniem

29.07-05.08/ 05.08-12.08

 

 

Osoba dorosła

Dziecko (3-12lat)

Pokój 1os

1053 zł

-----

Pokój 2os

839 zł

725 zł

Pokój 3os

787 zł

693 z

Pokój 5os

668 zł

574 zł

Apartament 14 (2os)

1029 zł

945 zł

Apartament13,301(2os)

1155 zł

1071 zł

Apartament 10(5os)

794 zł

710 zł

Dodatkowa osoba dorosła - 546zł

Dodatkowe dziecko- 462zł

W przypadku mniejszej liczby osób w pokoju bądź apartamencie wymagana dopłata za niewykorzystane miejsce - 140zł/os

 

Cena pakietu obejmuje:

Zakwaterowanie-7 noclegów

Całodzienne wyżywienie- 7kolacji, 6obiadów, 7śniadań

Ognisko z pieczeniem kiełbasek

Możliwość jednorazowego-1h korzystania ze sprzętu wodnego po uzgodnieniu
w recepcji

Możliwość jednorazowego-1h korzystania z rowerów po uzgodnieniu w recepcji

Bezpłatna siłownia

Bezpłatne Wi-Fi

Bezpłatny parking

Dziecko do 3. roku życia bezpłatnie

 

Pakiet 7-dniowy

Noclegi w domkach letniskowych wraz z wyżywieniem

19.08-26.08/ 26.08-02.09

 

Osoba dorosła

Dziecko (3-12 lat)

Domek 2 i 3-osobowy

840 zł

756 zł

Domek 4-osobowy

651 zł

567 zł

Domek 6-osobowy

620 zł

536 zł

Dodatkowa osoba dorosła – 546 zł

Dodatkowe dziecko- 462 zł

W przypadku mniejszej liczby osób w domku wymagana dopłata za niewykorzystane miejsce – 140 zł/os

 

Cena pakietu obejmuje:

Zakwaterowanie-7 noclegów

Całodzienne wyżywienie- 7kolacji, 6obiadów, 7śniadań

Ognisko z pieczeniem kiełbasek

Możliwość jednorazowego-1h korzystania ze sprzętu wodnego po uzgodnieniu w recepcji

Możliwość jednorazowego-1h korzystania z rowerów po uzgodnieniu w recepcji

Bezpłatna siłownia

Bezpłatne Wi-Fi

Bezpłatny parking

Dziecko do 3. roku życia bezpłatnie